Română | English

Definirea termenilor

Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiţi în acest document se referă la site-ul www.ambrosia.ro Design-ul şi conţinutul site-ului aparţin în exclusivitate S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.
Prin termenii “utilizator”, “vizitator” şi “dumneavoastră” înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul www.ambrosia.ro indiferent de motiv.
Termenii “Regulament”, “Contract” şi “Termeni şi Condiţii” se referă la prezentul contract de utilizare. Prin termenul “date personale", înţelegem informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteţi fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), adresa de e-mail, vârsta, sexul şi starea civilă, dar mai pot include şi alte informaţii, cum ar fi obiceiuri şi preferinţe la cumpărături şi detalii ale stilului de viaţă, sau cum ar fi pasiuni şi interese.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. are sediul principal în Cluj-Napoca, Str. Remetea, nr. 12A, şi este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/3445/2003, cod fiscal RO15964950.

Acceptarea “Termenilor și condițiilor”

Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare. Ele stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului şi folosirea aplicaţiilor sale presupun acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor si Condiţiilor publicate, având valoare contractuală deplină.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul prezentului contract. În această situaţie, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. va înştiinţa utilizatorii prin afişarea schimbărilor pe o pagină ce va aparea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract de utilizare.

Protecția datelor personale

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate vă furnizăm informații importante despre modul în care SC Ambrosia Bioscience SRL gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viată privată, respectand toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Website-ul www.ambrosia.ro stochează baza de date cu informații puse la dispoziţie de clienţi în procesul de achizitie și livrare produse.

Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către site-ul www.ambrosia.ro sunt: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail.

Prelucrarea acestor date presupune orice operațiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra lor prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Securitatea datelor

www.ambrosia.ro împreună cu partenerii contractuali și administratorii site-ului, utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Scopul colectării datelor

Colectarea datelor cu caracter personal de către site-ul www.ambrosia.ro se face cu scopul facturarii si expedierii produselor.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către site-ul www.ambrosia.ro

Acestea sunt utilizate de către site-ul nostru, şi partenerii contractuali ai www.ambrosia.ro cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens site-ul www.ambrosia.ro se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor.

După îndeplinirea acestui scop, vom stoca informațiile solicitate prin legislația comercială și fiscală pe durata perioadelor de timp prevăzute de lege doar în scopul controalelor realizate de autoritățile fiscale.

Drepturile clientului/utilizatorului site-ului www.ambrosia.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul GDPR- (UE) 2016/679, respectiv dreptul de acces, de opozitie si de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientii au dreptul de a se opune/restricționa cu privire la prelucrarea datelor personale si de a solicita stergerea datelor sau portarea acestora. De asemenea, clienților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției ori de a depune o plangere in fața unei autoritați de supraveghere.

Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate anterior în baza unei cereri scrise, semnate și datate, la adresa: info@ambrosiabio.com

Mai multe informații găsiți aici!

Informații despre cookie-uri

Site-ul ambrosia.ro utilizează cookie-uri.

Cookie-urile se folosesc din dorința de a furniza vizitatorilor o experientă de navigare mult mai bună și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Informațiile prezentate în continuare au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre plasarea, utilizarea și administrarea „cookie”-urilor utilizate de site-ul www.ambrosia.ro

Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât sa le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori, permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcuta, îmbunătățesc eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie” sau „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie”) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

Cookie-uri de Sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze pană când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului.

Cookie-uri Persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și în general depind de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de „third party cookies” (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Așa cum am menționat mai sus, unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar alte cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: un video sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, reglementările legale în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site:

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri de performanță a site-ului, cookie-uri de analiză a vizitatorilor, cookie-uri pentru geotargeting.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google Analytics, Facebook, Twitter, Youtube.

Cookie-uri de performanță:

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor:

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site pană acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac.

Cookie-uri pentru geotargetting:

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țara proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când sunteți pe pagina noastră în limba romană sau în altă limbă primiți aceeași reclama.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul pană când cookie-ul expira sau este șters. Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experienta de navigare pe Internet.

Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile.

Dacă nu vă deranjează cookie-urile și sunteți singura persoană care utilizează computerul, puteți seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.

Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face site-ul nostru dificil de vizitat și folosit.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regula în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului dumneavoastră. Puteți folosi și opțiunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Mai multe informații despre cookie-uri puteți afla pe site-ul www.allaboutcookies.org sau contactându-ne direct la info@ambrosia.com

Copyright

Conţinutul site-ului www.ambrosia.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Aşadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L., a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Declinarea responsabilității

Valoarea obligaţiilor S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzatoare a produselor nu depăşeşte valoarea sumelor încasate de S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. de la clientul respectiv. Ȋn astfel de situaţii, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu va plăti despagubiri clientului.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor şi condiţiilor”.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

Promoții și concursuri

Promoţiile şi concursurile care se desfăşoară pe site respectă regulamentele create de S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţa utilizatorilor numai prin intermediul site-ului propriu. Pentru a beneficia de promoţii, comenzile trebuie să respecte întocmai regulile afişate pe site. Promoţiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menţionată, iar în cazul în care nu se menţionează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile. S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoţie în orice moment, fără nici o notificare prealabilă.

Taxe suplimentare

Preţul plătit de client este format din preţul produselor şi contravaloarea transportului, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Ȋn situaţia în care vă sunt percepute taxe în plus, vă rugăm să ne înştiinţaţi imediat la info@ambrosiabio.com

Condiții legale

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. funcţionează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Român. Dintre acestea amintim alin. 1 al art. 7 din Ordonanţa nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă. Conform acestuia “Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:
a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;
b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.“

Comenzi de produse

Puteți comanda produse online sau telefonic. În cazul comenzilor online, veți primi o confirmare de comandă prin email în care veți avea detaliat produsele comandate și datele personale. Dacă observați o eroare în comanda dumneavoastră va trebui să ne contactați imediat. Dacă aceasta nu se întâmplă, înțelegem că acceptați detaliile comenzii (prețuri, produse, date de livrare sau facturare etc) așa cum sunt ele scrise.

Modificarea sau anularea unei comenzi

Dacă doriți să modificați parțial produsele din comandă sau să adaugați, modificați adresa de livrare vă rugăm să ne contactați în timp util precizând numărul și data comenzii. (doar în aceeaşi zi în care aţi făcut comanda)

Condiții de returnare

Conform OUG 34/2014 "Consumatorul are dreptul să notifice în scris profesionistul completând cererea cu datele de la punctul B din Anexa la OUG 34/2014 că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului".

Astfel, consumatorul are dreptul ca, în termen de 14 zile de la primirea produselor comandate și plătite, să notifice în scris S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L., asupra deciziei sale de a renunța la produsele comandate, fără obligativitatea invocării unui motiv anume. S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. are obligația să returneze în termen de 14 zile contravaloarea produselor comandate, dacă acestea au fost achitate, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din OUG 34/2014.

Clienții vor returna produsele achiziționate şi plătite, în ambalajul original, în termen de 14 zile de la primire fără invocarea unui motiv anume. Suma înapoiată include doar valorea produselor returnate.

Nu acceptăm retururi ale produselor desigilate sau folosite. Conform legislatiei, produsele nu pot fi testate și apoi returnate.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului www.ambrosia.ro sau de a afecta funcţionarea serverului care gazduieşte site-ul www.ambrosia.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.ambrosia.ro şi va deschide cercetarea penală ȋmpotriva autorului sau autorilor acestor fapte.

Litigii

Litigiile apărute între clienţi şi S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin înţelegere între cele două părţi. Ȋn cazul în care conflictul nu a fost rezolvat pe acestă cale, competenţa revine instanţelor de judecată române.

Soluționarea litigiilor

Pentru soluționarea litigiilor va rugam sa ne contactați prin email la adresa info@ambrosiabio.com sau sa folosiți platforma SOL de solutionare a litigiilor.
 | Cum cumpăr  | Cum plătesc  | Livrare produse  | Termeni şi condiţii  | Politica de confidenţialitate  | ANPC