Română | English

Protecția datelor personale

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate vă furnizăm informații importante despre modul în care SC Ambrosia Bioscience SRL gestionează datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție.

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viată privată, respectand toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

Website-ul www.ambrosia.ro stochează baza de date cu informații puse la dispoziţie de clienţi în procesul de achizitie și livrare produse.

Categorii de date cu caracter personal vizate

Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de către site-ul www.ambrosia.ro sunt: nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail.

Prelucrarea acestor date presupune orice operațiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra lor prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

Securitatea datelor

www.ambrosia.ro împreună cu partenerii contractuali și administratorii site-ului, utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră personale împotriva manipulării, pierderii, distrugerii, accesării de către persoane neautorizate, în mod accidental sau/şi intenţionat.

Scopul colectării datelor

Colectarea datelor cu caracter personal de către site-ul www.ambrosia.ro se face cu scopul facturarii si expedierii produselor.

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopurile mai sus menţionate de către site-ul www.ambrosia.ro

Acestea sunt utilizate de către site-ul nostru, şi partenerii contractuali ai www.ambrosia.ro cu bună-credinţă, în scopuri legitime şi cu respectarea cerinţelor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală.

În acest sens site-ul www.ambrosia.ro se asigură de respectarea şi de către partenerii săi contractuali a clauzelor privind prelucrarea corectă a datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea informaţiilor.

Durata procesării datelor

Folosirea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se va face atâta timp cât se vor presta serviciile indicate la Scopul colectării datelor.

După îndeplinirea acestui scop, vom stoca informațiile solicitate prin legislația comercială și fiscală pe durata perioadelor de timp prevăzute de lege doar în scopul controalelor realizate de autoritățile fiscale.

Drepturile clientului/utilizatorului site-ului www.ambrosia.ro în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Regulamentul GDPR- (UE) 2016/679, respectiv dreptul de acces, de opozitie si de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Clientii au dreptul de a se opune/restricționa cu privire la prelucrarea datelor personale si de a solicita stergerea datelor sau portarea acestora. De asemenea, clienților le este recunoscut dreptul de a se adresa justiției ori de a depune o plangere in fața unei autoritați de supraveghere.

Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate anterior în baza unei cereri scrise, semnate și datate, la adresa: info@ambrosiabio.com

Mai multe informații găsiți aici!

Administrarea site-ului www.ambrosia.ro se efectueză de către societatea:
S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L.
Adresa: Str. Ciresilor, Nr. 43A, Cluj-Napoca, Cluj
CUI: RO15964950
Nr. Orc: J12/3445/2003
Telefon: 0728.28.76.25
E-mail: info@ambrosiabio.com
 | Cum cumpăr  | Cum plătesc  | Livrare produse  | Termeni şi condiţii  | Politica de confidenţialitate  | ANPC