Română | English

Definirea termenilor

Termenii “site”, “acest site” și “site-ul” folosiţi în acest document se referă la site-ul www.ambrosia.ro Design-ul şi conţinutul site-ului aparţin în exclusivitate S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.
Prin termenii “utilizator”, “vizitator” şi “dumneavoastră” înţelegem toate persoanele fizice şi/sau juridice care accesează site-ul www.ambrosia.ro indiferent de motiv.
Termenii “Regulament”, “Contract” şi “Termeni şi Condiţii” se referă la prezentul contract de utilizare. Prin termenul “date personale", înţelegem informaţiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteţi fi identificat personal. Acestea pot include numele dumneavoastră, adresa, numărul de telefon (inclusiv numărul de mobil), adresa de e-mail, vârsta, sexul şi starea civilă, dar mai pot include şi alte informaţii, cum ar fi obiceiuri şi preferinţe la cumpărături şi detalii ale stilului de viaţă, sau cum ar fi pasiuni şi interese.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. are sediul principal în Cluj-Napoca, Str. Remetea, nr. 12A, şi este înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J12/3445/2003, cod fiscal RO15964950.

Acceptarea “Termenilor și condițiilor”

Înainte de a viziona acest site, vă rugăm să citiţi cu atenţie precizările următoare. Ele stabilesc termenii şi condiţiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc prezentul site. Accesarea site-ului şi folosirea aplicaţiilor sale presupun acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor si Condiţiilor publicate, având valoare contractuală deplină.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul prezentului contract. În această situaţie, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. va înştiinţa utilizatorii prin afişarea schimbărilor pe o pagină ce va aparea în momentul accesării site-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator constituie un răspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract de utilizare.

Protecția datelor personale

În concordanţă cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectarii datelor este utilizarea lor în vederea facturării produselor comandate.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturii pentru produsele comandate. Refuzul dumneavoastră determină anularea comenzii.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai dumneavoastră, prin factura pentru produsele comandate.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamaţii, la adresa de e-mail info@ambrosiabio.com

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Copyright

Conţinutul site-ului www.ambrosia.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. şi este apărat de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Aşadar, folosirea în scopuri comerciale, fără acordul S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L., a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Declinarea responsabilității

Valoarea obligaţiilor S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. faţă de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzatoare a produselor nu depăşeşte valoarea sumelor încasate de S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. de la clientul respectiv. Ȋn astfel de situaţii, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu va plăti despagubiri clientului.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretenţiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor şi condiţiilor”.

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării site-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site.

Promoții și concursuri

Promoţiile şi concursurile care se desfăşoară pe site respectă regulamentele create de S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. Aceste regulamente sunt aduse la cunoştinţa utilizatorilor numai prin intermediul site-ului propriu. Pentru a beneficia de promoţii, comenzile trebuie să respecte întocmai regulile afişate pe site. Promoţiile prezentate pe site sunt valabile în perioada de timp menţionată, iar în cazul în care nu se menţionează o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile. S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. îşi rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoţie în orice moment, fără nici o notificare prealabilă.

Taxe suplimentare

Preţul plătit de client este format din preţul produselor şi contravaloarea transportului, S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. nu percepe nici o taxă suplimentară clientului la cumpărarea produsului. Ȋn situaţia în care vă sunt percepute taxe în plus, vă rugăm să ne înştiinţaţi imediat la info@ambrosiabio.com

Condiții legale

S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. funcţionează conform tuturor prevederilor legale ale Statului Român. Dintre acestea amintim alin. 1 al art. 7 din Ordonanţa nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanţă. Conform acestuia “Consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă, în termen de 10 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

Termenul de 10 zile prevăzut pentru exercitarea acestui drept începe să curgă:
a) pentru produse, de la data primirii lor de către consumator, dacă au fost îndeplinite prevederile art. 4;
b) pentru servicii, din ziua încheierii contractului sau după încheierea contractului, din ziua în care obligaţiile prevăzute la art. 4 au fost îndeplinite, cu condiţia ca întârzierea să nu depăşească 90 de zile.“

Comenzi de produse

Puteți comanda produse online sau telefonic. În cazul comenzilor online, veți primi o confirmare de comandă prin email în care veți avea detaliat produsele comandate și datele personale. Dacă observați o eroare în comanda dumneavoastră va trebui să ne contactați imediat. Dacă aceasta nu se întâmplă, înțelegem că acceptați detaliile comenzii (prețuri, produse, date de livrare sau facturare etc) așa cum sunt ele scrise.

Modificarea sau anularea unei comenzi

Dacă doriți să modificați parțial produsele din comandă sau să adaugați, modificați adresa de livrare vă rugăm să ne contactați în timp util precizând numărul și data comenzii. (doar în aceeaşi zi în care aţi făcut comanda)

Condiții de returnare

Conform OUG 34/2014 "Consumatorul are dreptul să notifice în scris profesionistul completând cererea cu datele de la punctul B din Anexa la OUG 34/2014 că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului".

Astfel, consumatorul are dreptul ca, în termen de 14 zile de la primirea produselor comandate și plătite, să notifice în scris S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L., asupra deciziei sale de a renunța la produsele comandate, fără obligativitatea invocării unui motiv anume. S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. are obligația să returneze în termen de 14 zile contravaloarea produselor comandate, dacă acestea au fost achitate, în conformitate cu dispozițiile art. 13 din OUG 34/2014.

Clienții vor returna produsele achiziționate şi plătite, în ambalajul original, în termen de 14 zile de la primire fără invocarea unui motiv anume. Suma înapoiată include doar valorea produselor returnate.

Nu acceptăm retururi ale produselor desigilate sau folosite. Conform legislatiei, produsele nu pot fi testate și apoi returnate.

Frauda

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului www.ambrosia.ro sau de a afecta funcţionarea serverului care gazduieşte site-ul www.ambrosia.ro va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului www.ambrosia.ro şi va deschide cercetarea penală ȋmpotriva autorului sau autorilor acestor fapte.

Litigii

Litigiile apărute între clienţi şi S.C. Ambrosia Bioscience S.R.L. vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin înţelegere între cele două părţi. Ȋn cazul în care conflictul nu a fost rezolvat pe acestă cale, competenţa revine instanţelor de judecată române.

Soluționarea litigiilor

Pentru soluționarea litigiilor va rugam sa ne contactați prin email la adresa info@ambrosiabio.com sau sa folosiți platforma SOL de solutionare a litigiilor.
 | Cum cumpăr  | Cum plătesc  | Livrare produse  | Termeni şi condiţii  | Politica de confidenţialitate  | ANPC